Sunday, November 17, 2013

DOA KETIKA BERMASALAH


Penjelasan:
Doa diatas  boleh dibaca dalam apa jua keadaan, agar diri kita, keluarga dan keturunan kita sentiasa taat dan rajin beribadah kepada Allah Swt khususnya ibadah solat yang telah diwajibkan.
Dalam Al-Quran dikisahkan, bahawa doa tersebut dibaca oleh Nabi Ibrahim a.s., ketika ia baru saja memohon agar kota Mekkah dijadikan kota tenteram, aman dan anak turunannaya diselamatkan dari menyembah berhala. Lebih detail tentang kisah nabi ibrahim boleh dilihat dalam Al-Ouran Surah Ibrahim ayat 35-42.

No comments: