Saturday, December 21, 2013

DOA KEMUDAHAN SEMUA URUSANRobbanaa aatinaa minladunka rohmataw wahayya lanaa 

min amrinaa rosyada.Maksudnya:


“Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari 

sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang 

lurus dalam urusan kami (ini)”. (Q.S. Al-kahfi: 10)

No comments: