Saturday, December 21, 2013

DOA SELEPAS BERWUDUK


Ashadu ‘Alâ-ilaha-‘illâ-LLâh, Wadahu Lâ-Shariika-Lah, Wa ‘Ashadu-‘Anna Muammadan ‘Abduhu Wa Rasuulluh. ALLâhummaj ‘Al-Nii Minat-Tawwabiin, Waj-‘Al-Nii Minal-Mutaahiriin, Waj-‘Al-Nii Min ‘Ibadika-âlihiin.

Maksudnya:

“Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Dan Tiada sekutu baginya-Nya. dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan Pesuruh-Nya.

"Ya Allah! jadikan aku dikalangan orang yang bertaubat dan jadikan aku daripada orang yang menjaga kesucian dan jadikan aku daripada hamba-Mu yang soleh.”

Nabi bersabda, "Sesiapa yang mengambil wuduk dengan sempurna kemudian dia berdoa, asyhadu al laa ilaaha illAllah wahdahu laa syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abdahu wa rasulluh, Allah hummaj 'alni minat tawwaabin, waj'alni minal mutatohhiriin, akan dibuka untuknya kesemua lapan pintu-pintu syurga agar dia memasukinya dari mana yang dia suka." (HR Tirmizi)

No comments: